Om min tilnærming


Autorisert regnskapsfører med solid erfaring innen regnskap, rapportering, budsjettering, lønn og HR.
Flere års erfaring som økonomileder for flere selskaper. Variert bransjebakgrunn fra blant annet shipping, fast eiendom, kursvirksomhet, mekanisk industri, legepraksis, frisør og butikkhandel. 

Tilbyr smarte digitale løsninger som effektiviserer bedrifters økonomistyring. Forsøker alltid å finne den beste løsningen for kunden, og med bakgrunn
fra flere prosjekter innen systemutvikling vil en oppleve prosessen som både trygt og spennende.

Efinans AS er en medlemsbedrift av Regnskap Norge.

Sammen kan vi skape nye muligheter og god økonomistyring for din virksomhet.